Groep 1 2 b
Sabine Duijst, Hanneke Oosterhof

Informatie groep 1-2 a       
 
We zijn begónnen!!
 
Het leek ons handig om nog even een paar punten op papier te hebben:
 • In groep 1 en 2 doen we aan thematisch werken met aspecten van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit houdt in dat we een week of 6 werken over een thema wat de kinderen aanspreekt en wat ook iets is uit ‘de echte wereld om ons heen’. We starten het thema op met een pakkende introductie, een uitstapje passend bij het thema, filmpjes en boekjes over het thema en we verzamelen materialen over het thema. Voor het laatste is uw medewerking erg van belang! Samen met de kinderen werken het thema verder uit.
 •  ‘Pompom’ is ons klasse-vriendje. In de kring praten we vaak met hem en soms mag hij komen logeren bij de kinderen thuis! Pompom is ook altijd betrokken bij ons thema. De kinderen zijn dol op hem!           
 • Elke dag mogen er 2 kinderen ‘hulpje’ zijn. Zij mogen dan naast de juf zitten, haar helpen met klusjes en vooraan in de rij staan. Ook mogen zij aan het begin van de morgen met Pompom in de kring vertellen.
 • Op het whiteboard hangen dagritmekaarten. De kinderen kunnen hierop zien wat we gaan doen op die dag.
 • 3 keer per week vertellen we in de kring een bijbelverhaal. Het bijbelrooster krijgt u ook mee. We volgen ‘de Bijbel voor jou’. Op de andere dagen herhalen we of leren we een passend lied.
 • Speelgoed meenemen: als uw kind heel graag iets wil laten zien aan de juf dan mag dat. Daarna gaat het op de kast/in de bak. Incidenteel hebben we een speelgoedmorgen, vaak voor een vakantie. U krijgt daar dan bericht over.
 • Wij werken met een kiesbord en een kleurenklok. Het kiesbord is een magneetbord waarop alle speelhoeken en spelletjes zijn afgebeeld. Hier kunnen kinderen hun eigen naamkaartje bij plakken. De kleurenklok bepaalt welke groep kinderen als eerste mogen kiezen en welke groep een spel uit de kast mag doen.
 • We werken ook met een “lettermuur en een cijfermuur”. Regelmatig bieden we een letter of cijfer aan en mogen de kinderen spulletjes die met de letter beginnen meenemen. We proberen zoveel mogelijk die letters en cijfers te kiezen die bij het thema passen.   
                                                                             
 • Rond 10 uur gaan we fruit eten. Lekker gezond!
Graag hapklaar fruit(geen koek oid) en wat drinken in een fruittasje meegeven. De fruittassen mogen in de bakken onder de kapstokken.
 • Wilt u ook gymschoenen meegeven? Graag met klittenband of elastiek en voorzien van naam. De schoenen mogen op school blijven.
 • Als uw kind iets wil maken voor een jarige papa/mama, opa/oma dan doen we dat dit jaar alleen nog maar ‘op verzoek’. Dit omdat dit ons veel tijd kostte en we het eigenlijk veel belangrijker vinden om de kinderen tijdens hun spel te observeren, te begeleiden en verder te helpen. En hier hebben we onze handen al heel erg vol aan! Mocht uw kind toch écht heel graag wat maken voor de jarige (groot)ouder, wilt u dat dan tijdig dmv een briefje aangeven?
 • Wanneer uw kind jarig is mag het op school natuurlijk de klas trakteren. We vieren de verjaardag met kaarsjes aansteken en uitblazen, liedjes zingen en trakteren. Ook mag uw kind de juffen en meesters trakteren. Hij/zij mag dan 1 kind uitkiezen om de klassen mee rond te gaan. Het andere kind wat mee mag trekken we uit de pot zodat ieder kind in ieder geval een keertje aan de beurt komt om mee te gaan!
 • Elke week hebben wij VVE-onderwijsassistent Willeke Kok in school die met kinderen aan het werk gaat die moeite hebben met taal/spraak. Wanneer uw kind ook met haar mag werken hoort u dat uiteraard van ons.
 • In de onderbouw hebben we vaak uw hulp nodig. Bv. bij een excursie, een ontbijt in de klas, organisatie sinterklaasfeest, enz. Wanneer u het leuk vindt om te helpen dan horen wij het graag! En anders volgt er zeker nog een oproep.
 • Omdat we het belangrijk vinden om u op de hoogte te houden van wat wij allemaal doen in de klas maken we gebruik van de app ‘klasbord’. U kunt deze gratis downloaden en vervolgens meldt u zich aan voor de desbetreffende groep van de Calvijnschool . U krijgt dan op uw telefoon of tablet wekelijks foto’s en kleine berichtjes te zien over onze klas.  De code krijgt u tzt. van de leerkracht.
Deze app is alléén toegankelijk voor de ouders van onze klas! De meeste ouders zijn hier erg enthousiast over. Een aanrader dus!    
                                  
 • Wilt u als u een nieuw 06-nummer of emailadres heeft dit aan ons doorgeven?
 • U kunt ons bereiken via:
   WhatsApp/sms: 06-49676889 (sabine) en 06-51633138(hanneke)
   Email: Sabine@calvijnschool.nl en Hanneke@calvijnschool.nl
 
Uiteraard kunt u met al uw vragen en/of opmerkingen altijd bij ons terecht!
Wij hopen zo op een fijn schooljaar met elkaar!
 
Hartelijke groeten,
Sabine Duijst(ma-woe) en Hanneke Oosterhof(do-vrij)
 
<< Terug>>