Groep 7
Jolanda Koelewijn, Peronne vanTwillert

Informatiebrief  groep 7 Calvijnschool

 
 1. Welkom in groep 7!!
 2. Voorstellen: Jolanda werkt op maandag, dinsdag, Péronne werkt op donderdag en vrijdag en de woensdagen werken we om de beurt.  
 3. Ziekte van uw kind graag voor schooltijd naar ons mailen: jolanda@vvgo.nl of  peronne@vvgo.nl   Geeft u voor medische bezoeken een briefje mee?
 4. Op maandag graag zendingsgeld mee.
 5. Startgesprekken: van maandag 4 september t/m vrijdag 22 september 2017. U wordt samen met uw  kind hiervoor uitgenodigd in de eerste schoolweek. Het is verplicht om aanwezig te zijn.
 6. Dit jaar geen zwemmen, wel sport. In sporthal 'De Kuil", dit is op woensdagmorgen na de pauze van 10.30-12.15 uur. Graag fiets, sportkleding en sportschoenen mee (anders wordt er niet mee gesport). Uw kind mag alleen naar huis fietsen. Hiervoor is uw toestemming nodig. Maandag krijgt uw kind hiervoor een briefje mee, wilt u daar ook uw 06-nummer en een noodnummer noteren.
 7. Huiswerk: Iedere week psalm, tekst en evt. samenvattingen/overhoringen van diverse vakken. Psalm en tekst mogen ze van te voren opzeggen. (De tekst van Levend water staat niet vermeld op de site), maar hangt in de klas. Dat leert plannen en zelfstandigheid.
 8. Website: Via de website houden wij u op de hoogte van het groepsnieuws. Verder zetten wij op de website de voorlopige data van de geplande toetsen. Deze staan op de kalender bij onze groep.
Wilt u dus alstublieft geregeld het op de website kijken en ook het groepsnieuws lezen, hierop/hierin staat voor uw kind belangrijke informatie!
 1. Klasbord: Met klasbord houden wij u op de hoogte met foto’s en berichten. Wilt u zich aanmelden. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail om aan te melden.
 2. Hoofdvakken: Rekenen, taal en spelling op de ochtenden. Belangrijke vakken! (graag zo min mogelijk dokter en ortho, etc. bezoeken plannen)
 3. Taal/Spelling: Methode Taalverhaal.nu Taal en Taalverhaal.nu Spelling. Met taal wordt een leerlijn woordenschat (kijk-, lees-, weet?- en schooltaalwoorden), spreken & luisteren (spreken, gesprekken en luisteren), leesbegrip (begrijpend lezen), woord & zinsbouw (woordsoorten benoemen, zinnen ontleden) en stellen (schrijven met een doel). Voor spelling geldt dit voor onveranderlijke woorden (luister-, onthoud-, ook-zo-, en regelwoorden) en werkwoordspelling (de regel stam + t en de regel van ’t kofschip + x) in tegenwoordige-, verleden- en voltooide tijd).
 4. Rekenen: Methode: Wereld in getallen. Nog meer inzicht (halveren, verdubbelen), kommagetallen, breuken, verhoudingen, procenten, meten. Op de website staat een tabblad met rekendoelen, hierop kunt u zien wat uw kind oefent in dit blok.
 5. Technisch lezen: Op school veel aandacht hiervoor. Iedere ochtend is er stillezen van 8.30 -08.45 uur in de klas. Er is een klassenbibliotheek, ook gaan wij regelmatig naar de plaatselijke bibliotheek. Van elk boek wordt na afloop een boekverslag gemaakt, dit moet worden ingeleverd bij de juffen.
 6. Begrijpend lezen: Methode: Lezen in beeld. Zelfstandig studeren wordt belangrijker.  Kinderen leren teksten begrijpen, herkennen en samenvattingen maken.
 7. Engels: Methode: Take it easy. Dit is het tweede jaar dat de kinderen Engels krijgen. Dit jaar worden er ook toetsen afgenomen.  Hier zullen woordjes en grammatica aan bod komen
 8. Zaakvakken:
  1. Biologie en techniek: Methode: Natuniek. Aan het eind van het jaar wordt er in deze methode aandacht besteed aan de voortplanting van planten en dieren. Wij koppelen hier ook een stukje seksuele voorlichting aan. Vooraf krijgt u hier bericht over. (4 toetsen per jaar)
  2. Aardrijkskunde en topografie: Methode: De blauwe planeet.  (7 toetsen per jaar)
  3. Geschiedenis: Methode: Wijzer door de tijd.  (6 toetsen per jaar)
 9. Computer (chromebook) wordt gebruikt als extra oefenmiddel bij rekenen/spelling, maar ook om informatie te verwerven alleen of met een groepje.
 10. Boekpresentatie/werkstuk: in het 1e half jaar maken de kinderen een boekbespreking/presentatie.(PowerPoint is hierbij verplicht) en in het 2e half jaar een werkstuk met aansluitend een spreekbeurt. T.z.t. krijgt u hier meer informatie over.
 11. Schrijven: voorlopig nog aan elkaar en met pen.
 12. Cito toetsen: In groep 7 zijn rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en DMT (technisch lezen) in januari  en in juni alleen DMT dit i.v.m. Entreetoets. Kinderen die niet voldoende scoren op hun DMT, worden ook AVI getest.
 13. Entree toets: Voorlopige indictatie vervolgonderwijs. Deze toets vindt eind mei/juni plaats. Daarom vervallen hier de eind cito’s voor groep 7. Vlak voor de vakantie krijgt u hier de uitslag van. U krijgt t.z.t. meer informatie.
 14. Typecursus: Thuiscursus Pica, hier krijgen jullie vanzelf een folder van mee. Of de typecurcus bij de Adventkerk. (wordt geadverteerd in de Bunschoter) Wij adviseren u om dit in groep 7 te gaan doen, als uw kind nog geen typediploma heeft. Omdat in het voortgezet onderwijs al veel digitaal wordt gewerkt.
 15. Klassenouder? Wie van u zou voor ons aanspreekpunt in de klas willen zijn? .
 16. Streepjeskaart: Dit is een beloningsysteem. Wat houdt het in? Kinderen kunnen op verschillende manieren een streepje ‘verdienen’. Hoe werkt het? Een kind verdient op de volgende manieren een streepje:
 • Op maandag je zendingsgeld mee
 • Als je netjes in je geschiedenisschrift/aardrijkskundeschrift werkt
 • Als je vóór vrijdag 15.15 uur je psalm & tekst hebt opgezegd.
 • Als de juf vindt dat je een hele week trouw je klassendienst hebt gedaan, mag je op vrijdagmiddag een streepje zetten. (kun je een keertje echt niet, dan moet je wel zelf een ander regelen!)
 • Zomaar
 •  
 • Beloning
 • Bij15 streepjes een groepsbeloning verdienen, zoals: 10 minuten extra buiten spelen, extra voorleestijd, 10 minuten film kijken, snoepje etc.
 • Bij 30 streepjes is er een klein cadeautje uit de ‘schatkist’ (= persoonlijke beloning)
 • Dit is stimulerend bedoeld, het is geen wedstrijd wie de meeste streepjes haalt.
 1. Open monumenten klassen dag op donderdagmiddag 7 september 2018: Hervormde Kerk.
 2. Kranslegging: Bij de Tankversperring op de Oostdijk: woensdag 25 april 2018
 
Met vriendelijke groet,  Jolanda en Péronne 
 
<< Terug>>