Groep 6
Erik van der Laan, Mirjam Bos

Informatie groep 6      2017-2018
 
Voorstellen:
In groep 6 zijn de leerkrachten Erik van der Laan en Mirjam Bos.
Op maandag en vrijdag werkt juf Mirjam en op dinsdag t/m donderdag staat meester Erik voor de klas.
 
Algemeen:
Op maandag  kan er zendingsgeld worden meegenomen.
Psalm en tekst kunnen de hele week opgezegd worden. Uiterlijk maandag.
Maandag : Zwemmen met groep 5 (om de week) van 14.00 -15.15 uur.
Woensdag: Gym van 08.30 – 9.15 uur. In de Kuil
 
Lesprogramma:
Het programma is bijna elke morgen hetzelfde: Technisch en (stil)lezen, bijbelverhaal, rekenen, taal, spelling.
 
Bijbelvertellingen:
Zowel uit Oude als Nieuwe testament wordt verteld. De verhalen worden aangepast bij de christelijke feestdagen en 2 keer in het schooljaar bij de GSK week. Ook werken we elke week uit het werkboek over de verhalen die verteld worden. Ongeveer 1 x in de  3weken een toets van de verhalen die verteld zijn. Huiswerk wordt een week van tevoren meegegeven.

Rekenen:
Getallen t/m 10000, optellen en aftrekken tot 1000 en later 10000, vlot rekenen met de tafels t/m 10 zowel delen als vermenigvuldigen, eenvoudige breuken, kommagetallen, van meters naar centimeters (meten), inhoud ( cl en l) klok (analoog en digitaal). Op de website staan per blok de doelen vermeld zodat u kunt volgen waar we zijn met rekenen.

Taal:
Methode van Taalverhaal.nu. Heel veel onderwerpen passeren de revue, bijvoorbeeld: monoloog, betoog, overleg voeren, mening geven, dialoog, luisteroefening, tekstsoorten, voegwoorden, enkelvoud, meervoud, onderwerp, persoonsvorm, samenvatting.
 
Spelling:
We hebben 24  woordpakketten van 20 woorden per keer. We hebben 1 woordpakket per week. De woorden van de woordpakketten kunt u op de website vinden. Na elk woordpakket volgt een signaaldictee. Verder zijn er controledictees.

Lezen:
Om het technisch lezen op peil te houden wordt gewerkt met de methode Estafette. Dit gebeurt op 2 of drie momenten in de week. Daarnaast wordt er op bijna iedere ochtend zelfstandig gelezen, met boeken die wij in de klas hebben staan. Een aantal kinderen krijgt dan extra ondersteuning.
Bij alle kinderen   worden in januari en juni de Cito- Drie Minuten Toets afgenomen.
 
Begrijpend lezen:
Hiervoor gebruiken we de methode 'Lezen in beeld'.  We leren de kinderen om de teksten beter te begrijpen en er op de juiste manier informatie uit te halen. Hier wordt geen huiswerk voor meegegeven.
 
In de middaguren wordt aandacht besteed aan de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuniek en verkeer. Ook komen dan schrijven, muziek, tekenen en handvaardigheid aan bod. We zullen ook weer verder gaan met de Kanjertraining. Over deze vakken informeren we u via het groepsnieuws wat op de site wordt geplaatst.

Engels:
De thema’s die in groep 6 aan bod komen zijn: contact met mensen (mensen beschrijven), boodschappen doen, het dagelijks leven, reizen, onderwijs en opleiding, beroepen, woonomgeving en kennis van land en cultuur. In de lessen zullen de kinderen oefenen in het lezen, luisteren en spreken in het Engels. Dit gebeurt met behulp van leuke filmpjes, muziek, cartoons, dialogen en taalspelletjes.

Werkstuk en spreekbeurt:
In groep 6 gaan de kinderen ook leren hoe ze een werkstuk moeten maken. Daarnaast houden ze over hetzelfde onderwerp een spreekbeurt van ongeveer 10 minuten met behulp van een PowerPoint presentatie. We zullen daar na de kerstvakantie mee starten. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie.

Toetsen:
Naast de reguliere toetsen van rekenen, taal en spelling worden er in groep 6 toetsen gegeven voor Levend Water (Bijbelse geschiedenis), geschiedenis, natuniek en aardrijkskunde. Deze toetsen zijn gerelateerd aan de stof die in de groep behandeld is. Op de website staat bij huiswerk de data van de toets momenten.
Uw kind krijgt het huiswerk daarvoor ongeveer een week van te voren mee. We proberen er rekening mee te houden dat er niet meerdere toetsen van de zaakvakken in dezelfde week vallen. In januari en juni zijn de landelijke CITO toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen en lezen. Maak dan liever geen afspraken onder de lestijden bij tandarts e.d. Behalve in geval van nood natuurlijk.

Zwemmen en sport:
Zwemmen is maandagmiddag om de twee weken (zie rooster in het jaarboekje). Het is belangrijk om voor een goede fiets te zorgen. Rugtasje, fietstas/fietsbak is nodig. Geen plastic tasjes aan het stuur! We gaan om 14.00 uur weg van school (Irenestraat) en zijn rond 15.25 uur terug.  Woont uw kind in de Petrakerk wijk, mag het eerder afslaan, na Oostwende kan uw kind ook rechts afslaan. Woont uw kind in de Oranjebuurt fietst het mee naar school en gaat dan zelfstandig verder.
Sport is op woensdagmorgen in de Kuil. We fietsen om 08.25 uur weg van school. Hier zijn sportschoenen en kleding voor verplicht. Om ongeveer 9.20/9.25 uur fietsen we terug naar school.
Heeft uw kind geen fiets mee, dan blijft het op school. Gaat de fiets onderweg stuk, laten we de fiets daar staan. Daar kunt u de fiets na schooltijd weer op halen. Achterop bij elkaar is geen optie. Alleen bij de leerkracht of ouder, bij nood!

Nieuws uit de groep:
We hopen dit schooljaar weer via de website en mail het nieuws aan u door te geven. Zo rond de uitgave van de CV-ketel verschijnt er ook nieuws op de site bij groep 6.

Met vriendelijke groet,

Erik van der Laan: erik@vvgo.nl
Mirjam Bos: mirjam@vvgo.nl
 
  
 
<< Terug>>