Groep 3
Maria Pouwels, Wimke Kok

Informatie voor de ouders van groep 3

Beste ouders,

Welkom in groep 3! Een bijzonder en superleuke groep waar de aandacht vooral ligt op het leren lezen! Daarnaast leren en doen we heel veel andere dingen en spelen we ook nog regelmatig. In groep 3 hebben we ook veel contact met de ouders en dat is bij het leren lezen heel belangrijk. Het vlot leren lezen is namelijk een samenspel tussen school en thuis en vraagt ook inzet van ouders. We vragen daarvoor jullie hulp op school bij de leesgroepjes maar ook om thuis elke dag vanaf het begin even 5 of 10 minuten met je kind de woordjes die ze meekrijgen te lezen.

Bijbelse geschiedenis: We volgen de methode Levend Water en maken daarbij gebruik van de Bijbel voor jou. Er worden 3 verhalen in de week verteld. Op maandag beginnen we vaak met het leren van psalm/weeklied en op vrijdag is er een verwerking. Twee keer in het jaar hebben we een thema rond Gezin-School-Kerk.

Overgang groep 2-3: Naast het leren lezen en rekenen is in groep 3 het spelen en het werken in hoeken ook nog heel belangrijk. We koppelen dit net als in groep 2 zoveel mogelijk aan thema’s en maken daarbij betekenisvolle hoeken in de klas of op de gang. 's Middags of na het werken spelen we nog regelmatig in die hoeken en/of met de spelletjes uit de kast. Handvaardigheid en tekenen zijn net als bij de kleuters geïntegreerd in de thema’s.

Buitenspelen: in de eerste maanden dat de kinderen in groep 2 zitten spelen we ’s morgens een half uur buiten van kwart voor 10 tot kwart over 10. Daarna wordt het een kwartier van 10 uur tot kwart over 10. We spelen de middagen in het begin een half uur buiten. Later in het jaar wordt dit ook wat korter.

Rekenen: De methode Wereld in getallen. Om de 4/5 weken is er een toets. In januari en juni is er een Cito-toets. We zijn begonnen met verkennend rekenen: tellen, meer/minder, groeperen en cijfers leren schrijven. Later volgen de sommen met plus en min. Eerst d.m.v. bus sommen en later de “kale” rijtjes. Tenslotte maken we ook nog kennis met de cijfers tot honderd, maar dat blijft op een speelse manier. Het doel is om aan het einde van het jaar de sommen tot 20 geautomatiseerd te hebben.

Taal/lezen: We werken met de methode Veilig Leren Lezen. Elke morgen tot de pauze. Er is heel veel aandacht voor het leren lezen. Ook het zelfstandig lezen van boekjes is belangrijk, dit doen we elke dag. Stimuleer het lezen ook thuis! Ga bijvoorbeeld met uw kind naar de bibliotheek en laat uw kind elke avond voor het slapen gaan zelfstandig hardop even lezen. Of kies een ander moment maar vanaf de eerste schooldag elke dag even samenlezen is superbelangrijk voor goed en vlot leren lezen! Voor het lezen hebben we bij deze methode veel toets momenten. We werken met 12 kernen. Na elke kern is er een tempo leestoets van 1 minuut. Dat is de eerste keer na 4 weken en daarna elke 3 weken. Na deze toets geven we uw kind een diploma mee naar huis.
Om het leesproces goed op gang te krijgen, nemen de kinderen aan het begin van elke kern kopieerbladen mee naar huis met de woorden van Veilig en Vlot. Dit zijn ook de woorden die elke 3 weken worden getoetst. Laat uw kind dit elke dag even 10 minuten oefenen op een vast moment. Niet alles in 1 keer, maar steeds een klein stukje!
Er zijn ook 4 momenten in het jaar waar verschillende onderdelen op het gebied van lezen worden getoetst:
 • De herfstsignalering (na kern3)
 • De wintersignalering (na kern 6)
 • De lentesignalering (na kern 8)
 • De eindsignalering (na kern 11)
Op deze manier houden we de vorderingen van uw kind goed bij. De lessen van Veilig Leren Lezen worden met behulp van het digibord gegeven. In de klas hebben we veel materiaal bij deze methode waarmee de kinderen aan de slag gaan, zoals het computerprogramma, het klikklakboekje waarmee de kinderen zelf woorden zoeken en maken, de woordendoos, tip top, veilig en vlot, de letterzetter en woordzetter, leesboekjes, feestneus, stempelen, enz.
In deze methode is er ook rekening gehouden met de verschillende niveaus van kinderen. Voor kinderen die meer aankunnen en zelfstandig kunnen werken, hebben we zon-materiaal en leesboekjes op hun niveau. Kinderen die alles op gemiddeld niveau en tempo aan kunnen werken zelfstandig met maan-materiaal. Kinderen die moeite hebben met het leesproces krijgen extra aandacht en begeleiding in de klas. Zij werken wel met het maan-materiaal, maar krijgen daarbij hulp van de leerkracht. We leren net als bij de kleuters werken met het planbord zodat de kinderen die klaar zijn met hun werk op het planbord kunnen zien wat ze daarna als vervolgwerk moeten doen.

Leesgroepjes: elke dag vanaf half 9 oefenen ouders met een groepje kinderen een kwartier lang met het leren lezen. Dit doen we het hele jaar door. De groepjes delen we zoveel mogelijk op niveau in.

Spelling: Later dit jaar is er ook aandacht voor spelling. Dit gebeurt ook tijdens de taal/lees lessen. Vaak oefenen we dan door middel van een dictee. In januari en juni is de Cito-toets voor spelling. Maar ook in de methode van Veilig Leren Lezen en de signaleringen worden er verschillende dictees aangeboden. We oefenen vanaf het begin wel met woorden in een schrift en bouwen het op totdat de dictees aangeboden worden.

Schrijven: Hier besteden we veel aandacht aan. Er zijn meerdere deeltjes om aan elkaar te leren schrijven (schrijfletters). Gedrukte letters (boekletters) leren we ook bij het leren lezen, maar we schrijven de schrijfletters nog wel los. Later dit jaar gaan we de kinderen leren aan elkaar te schrijven. Zie onderstaand overzicht voor letters en cijfers.

Sport: We gaan vanaf oktober op dinsdagmorgen sporten in de Stormvogel bij Spakenburg. Daar gaan we met de bus heen. De bus komt ons elke dinsdagmorgen rond half 11 ophalen en we zijn om kwart voor 12 weer terug op school. Om snel met de sportles te kunnen beginnen, is het handig als uw kind ’s morgens de sportkleren al onder de gewone kleren of een trainingspak/joggingpak aantrekt. Ze kunnen zich dan snel omkleden in de Stormvogel. U geeft uw kind altijd een sporttas mee met voor de jongens een broek, shirt en sportschoenen (liefst zonder veters) en voor de meisjes hetzelfde of een sportpakje. Er is een belangrijke regel: Geen sportkleren mee, dan ook niet meedoen met de sportles!

Natuniek: dit is een gecombineerd vak van biologie en natuniek. Wij verwerken de lessen van natuniek zoveel mogelijk in de thema's waar de klas mee werkt.

Engels dit jaar krijgen de kinderen in groep 3 voor het eerst Engels. Dit vak integreren we zoveel mogelijk in de groepsthema's.  Bij de methode Take  it Easy die we hiervoor hebben uitgekozen maken we geen gebruik van een boek of werkschrift, maar leren we de kinderen door middel van liedjes, prentenboeken en andere activiteiten op het digibord Engels te verstaan en te spreken. We kunnen Engels daardoor op verschillende momenten aanbieden bijvoorbeeld bij muziek of tijdens het fruiteten.

Kanjertraining: in groep 3 gaan we verder met de kanjertraining. Elke week lezen we voor uit het bijbehorende prentenboek en praten we hierover door met de kinderen en doen we spelletjes die bij de methode horen. Het belangrijkste is dat we de kinderen op deze manier willen leren om op een juiste manier met elkaar om te gaan. Zie ook de bijlage: ouderinformatie over de kanjertraining.

Fruitpauze: net als bij de kleuters is de regel dat de kinderen schoongemaakt of hapklaar fruit en een pakje of beker drinken meekrijgen naar school. We eten fruit na het buitenspelen van kwart over 10 tot half 11 en kijken dan vaak even gezellig naar een filmpje op het digibord.

Kleurplaten: in groep 3 mogen de kinderen zelf kleurplaten maken en versieren voor jarige papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Ook bij andere bijzondere aangelegenheden zoals een jubileum, een geboorte, ernstige ziekte in de familie of een sterfgeval mag er een kleurplaat gemaakt worden.

Trakteren: ook in groep 3 mogen de kinderen natuurlijk trakteren als ze jarig zijn. We hebben 27 kinderen in de groep. Daarna mogen ze ook vanaf 10 uur de klassen rond om de leerkrachten te trakteren. Op school mogen ze geen traktatie uitdelen aan broertjes of zusjes. Kaartjes voor een feestje mag de jarige niet in de klas uitdelen. Dit is een schoolregel.

Begin morgen/middag: De eerste week mogen de kinderen 's morgens en 's middags nog, net als in groep 1/2 in de klas gebracht worden. Na die eerste wenweek blijven de kinderen, net als de andere kinderen van groep 4-8, buiten op het plein tot de bel gaat. Zij mogen als de bel gaat zelf naar binnen komen. 

Naar huis gaan: De eerste week mogen de kinderen uit de gang opgehaald worden. Kinderen die zelf naar huis gaan worden door de juf naar de buitendeur gebracht. Daar wachten de leerkrachten tot de kinderen opgehaald/vertrokken zijn. Na die eerste wenweek wachten de ouders die de kinderen nog willen halen bij het hek. De kinderen komen dan zelf naar buiten. Als er ouders zijn die kleuters uit de klas moeten ophalen, dan is het geen probleem ook het kind van groep 3 mee te nemen.

Klasbord: in groep 3 gebruiken wij ook klasbord. We zouden het fijn vinden als alle ouders zich willen aanmelden voor klasbord. Hiervoor kunt u de code gebruiken die u vindt op het bijgevoegde formulier.

Klassenouders: Met de klassenouders spreken we in het begin van het jaar een lijstje met te regelen taken door voor groep 3. In groep 3 werken we ook met een groepsapp voor ouders. Dit is het afgelopen jaar een snelle manier van communiceren gebleken en handig als er op kort termijn iets doorgegeven of geregeld moest worden door de leerkrachten of door de klassenouders.

Tenslotte:
 • Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen.
 • Gespreksarrangementen: met de ouders willen we goed contact onderhouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind voeren we gesprekken met de ouders. De weken waarin we de gesprekken plaatsvinden staan in de schoolgids in de jaarkalender.
 • Soms komen kinderen in aanmerking voor extra hulp. Dit gebeurt meestal in de klas. Soms wordt naast Veilig en Vlot (woordjes lezen) extra leeswerk (huiswerk) meegegeven naar huis. Dan kunt u ook samen oefenen. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld. Dit kan via een mail of een telefoongesprek of via een briefje gebeuren.
 • We willen zo snel mogelijk elke morgen met leesgroepjes starten en hebben daarvoor hulp van ouders nodig. We horen het graag als u wilt lezen met een groepje van 08.30 - 08.45 uur. We hopen dat u zich allemaal opgeeft! U mag zich nu al vast opgeven of een mailtje sturen naar maria@vvgo.nl  graag met de dag (meerdere dagen mag ook) erbij. Opa’s of oma’s die het leuk vinden om te helpen met een leesgroepje zijn ook van harte welkom! Binnenkort krijgt u bericht wanneer we starten met de leesgroepjes.
 • Ongeveer 1 keer in de maand heeft Wimke Bapo, op deze dagen staat Maria voor de groep.
 • Wilt u meer weten over de leesmethode ga dan naar de site: www.veiliglerenlezen.nl Daar vindt u een kopje met informatie en tips voor ouders. Er zijn ook apps en een tijdschrift Maan Roos Vis van Veilig Leren Lezen. Kinderen vinden dat erg leuk en ze leren er veel letters van en het helpt ook met leren lezen. Er zijn ook veel letterspelletjes te koop voor een klein prijsje van Maan Roos Vis zoals memory en kwartet. De kinderen vinden dit vaak erg leuk om te doen!
 • Zieke of afwezige kinderen kunt u ook afmelden via de mail. Weten we om kwart voor 9 nog niet waar uw kind is, dan bellen we naar huis. Tip: Weet u niet welke leerkracht er werkt, doe het dan voor de zekerheid even naar allebei!
 • Heeft u vragen dan bent u altijd welkom, graag na schooltijd of anders op afspraak.
Met vriendelijke groet,
Maria Pouwels en Wimke Kok
maria@vvgo.nl en wimke@vvgo.nl

 
<< Terug>>