Zo leren wij

De kinderen zitten veel op school. Daar krijgen ze veel vakgebieden aangeboden . We werken met een methode voor ieder vakgebied. Hieronder vindt u de verschillende methodes. Ook is er een link waarmee u meer informatie krijgt over de methode.

Levend Water
Bijbelonderwijs op de basisschool met de methode Levend Water Digibord is verfrissend. Levend Water geeft veel informatie door kleurrijke foto's en tekeningen. Klik hier voor meer informatie voor u als ouder. 

Taalverhaal.nu
Taalverhaal.nu bestaat uit twee onderdelen; namelijk taal en spelling. De methode gebruiken we voor de groepen 4 - 8. Via deze link kunt u kijken hoe de methode is opgebouwd en wat de kinderen per jaar leren.

Wereld in Getallen
De naam zegt het al. Deze methode gaat over getallen en is onze reken methode. Deze methode gebruiken we voor de groepen 3 - 8. Via deze link kunt u kijken hoe deze methode is opgebouwd en wat de kinderen per jaar leren. 

Veilig leren lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen. Hiervoor gebruiken we de methode veilig leren lezen. Via deze link kunt u kijken hoe deze methode is opgebouwd. We werken met de tweede maanversie. In het schooljaar 2017 2018 wordt deze methode vernieuwd.

Pennenstreken
De groepen 3-6 werken met de methode pennenstreken. Klik hier voor meer informatie over het leren schrijven met pennenstreken. 

Estafette lezen
Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld met behulp van Estafette. Deze methode gebruiken we in de groepen 4-6. Zo trainen de kinderen ieder jaar om beter te leren lezen. Via deze link kunt u kijken hoe deze methode is opgebouwd.  

Begrijpend lezen
Naast het leren lezen is het ook belangrijk dat kinderen begrijpen wat ze lezen. Daarom is er een methode begrijpend lezen. Deze wordt gebruikt in de groepen 5 - 8. Via deze link kunt u kijken hoe de methode is opgebouwd. 

Kanjer training
Sinds het schooljaar 2015 2016 werken we met de Kanjer training. We vinden deze training heel waardevol. Kinderen leren zoveel over hunzelf en ook over andere kinderen in de klas. Er is veel informatie te vinden op de site van de kanjertraining. Daar kunt u als ouders ook veel van opsteken. Een bezoek aan de website is dus aan te bevelen. Klik hier om naar de site te gaan. 

Engels
Sinds het schooljaar 2016 2017 krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels. Op de site van Take it easy staat hoe de methode is opgebouwd. 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook zaakvakken. Onder zaakvakken wordt verstaan natuur en techniek (Natuniek), aardrijkskunde (blauwe planeet) en geschiedenis (wijzer door de tijd). 

Naast al deze vakken is er ook ruimte voor de creatieve en expressieve vakken, zoals muziek, tekenen en handvaardigheid. Daarvoor gebruiken we de methode Moet je doen. Deze methode wordt ingezet vanaf groep 4.

Tot slot wordt er vanaf groep 4 verkeer gegeven; klaar over.