Binnen de VVGO zijn de volgende afspraken gemaakt:

Op websites, facebook, twitter, enz. worden foto`s en filmpjes vertoond.
1. De VVGO-scholen hebben ieder een eigen website en/of maken gebruik van social media (Facebook, Twitter, etc.).
Voor plaatsing van foto en filmpjes hanteren wij al  een aantal jaren de volgende regel:


“Elk schooljaar maken we foto's of video's van schoolactiviteiten die op onze website of via social media op het world wide web worden geplaatst.
Op deze beelden kan ook uw kind voorkomen en in een enkel geval ook u als ouders. Ook worden sommige foto's gebruikt voor promotiedoeleinden van de school.
Wanneer u niet wilt dat uw kind of uzelf wordt afgebeeld op een foto/video en dat deze gebruikt wordt voor genoemde doeleinden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de directeur van de school (info@calvijnschool.nl).”


 
2.Veel ouders en leerlingen hebben een eigen facebook pagina of twitteraccount.
Nu komen er wel eens ouders op school die foto`s of een filmpje maken ( bijv. bij een verjaardag van hun kind) en deze vervolgens op hun facebook pagina of twitteraccount plaatsten. Daar kunnen eveneens kinderen van de school op staan.
Hiervoor geldt de volgende regel:

 
“U mag op school komen om daar foto`s en filmpjes te maken. Als daar andere kinderen dan uw eigen kind opstaan en u wilt ze op facebook en/of andere social media plaatsen, moet u daar wel toestemming van de betreffende ouders voor vragen.
Het betreft hier dus alleen foto`s en filmpjes die op school worden gemaakt.”