Ouderbijdrage

In het algemene deel van de schoolgids wordt u geïnformeerd over de ouderbijdrage. Voor alle Gereformeerde scholen in Bunschoten Spakenburg is de ouderbijdrage vastgesteld. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat de school bezoekt. De bijdrage wordt per kalenderjaar geïnd. Elke twee jaar wordt de bijdrage aangepast. De volgende aanpassing is gepland voor 2017. Groep 8 betaalt het hele bedrag omdat in het eerste halve jaar (januari tot juni) de meeste activiteiten gepland staan (schoolkamp, afscheidsavond, musical). De kinderen van groep 1 die na de zomervakantie instromen betalen een gereduceerde bijdrage omdat deze kinderen in het betreffende
 
kinderen op school hoogte bijdrage (onder voorbehoud)
bij 1 kind € 55.00
bij 2 kinderen € 106.00
bij 3 of meer kinderen € 155.00

 
Begroting 2017
  Inkomsten  
  Ouderbijdragen €8.000,00
  Ouderbijdragen schoolkamp €1.275,00
  Uitgaven  
  Kosten diverse schoolactiviteiten €275,00
  Schoolreis €3.500,00
  Festiviteiten en vieringen €400,00
  Afscheid leerlingen €1000,00
  Sportdag en sportevenementen €500,00
  Schoolkamp €1.550,00
  Projecten €600,00
  Sinterklaas en kerst €700,00
  Totaal €9025,00
  Overschot/onvoorzien €250,00