Hoe werken we op de Calvijnschool
 

In de schoolgids staat veel geschreven over hoe wij werken binnen de Calvijnschool. Daar is ook veel over te vertellen. De schoolgids bestaat uit verschillende onderdelen. Schoolgids deel A wordt geschreven door de VVGO en hier staan zaken in de voor alle vier de scholen hetzelfde zijn. Hierin komen zaken naar voren zoals passend onderwijs, de rol van ouders bij een zorgtraject en wat praktische zaken zoals de ouderbijdrage en tropenrooster. Deel A is net herzien en u kunt hier klikken om de gids te bekijken.

Daarnaast is er ook een schoolgids deel B. Deze wordt elke vier jaar herzien en goedgekeurd door de MR. Hierin staat hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd en wat onze drijfveren zijn. Klik hier om de schoolgids te bekijken. 

Tot slot is er een gedeelte dat ieder jaar wijzigt. Dat is onze jaarkalender. Hierin staan de praktische zaken weergegeven in een kalender. De jaarkalender wordt ieder jaar aan ouders gegeven. 

Iedere school is verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit is een beschrijving van de voorzieningen die op school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het profiel van de Calvijnschool vindt u hier 


Er zijn natuurlijk nog veel meer documenten, zoals het zorgplan, het jaarplan, het veiligheidsplan. Als hier vragen over zijn, aarzel niet om contact met me op te nemen.

met vriendelijke groet,
Annet van de Geest