Groep 8
Roelien Hagebeuk, Jacozien Hartog, Jessica van Meer, 

Dinsdagmiddag 4 oktober vond het finaledebat plaats over de stelling: Werklozen mogen in de zorg werken. Partijleider Johan hield een betoog met allerlei argumenten voor de stelling; waarom werklozen heel goed kunnen meehelpen in de zorg: de zorg heeft het hard nodig; ze kunnen een zakcentje verdienen;  het is goed voor hun eigenwaarde;  ze helpen de maatschappij, ze krijgen een positieve aantekening en nog meer argumenten werden genoemd. Naast de Powerpoint had men zelfs een vragenlijst gemaakt die ingevuld kan worden door een werkloze die interesse heeft. Diegenene die niet bij de blauwe partij hoorden (oppositie), konden kritische vragen stellen. Die vragen kwamen ook. Waarom helpen in de zorg en niet ergens anders? Wie betaalt hun (korte) opleiding? Wat mogen ze dan precies doen en wat niet? Waarom extra geld (ze krijgen al een uitkering)? Hoe regel je dat je mensen zonder kwade bedoelingen krijgt?  Er is goed nagedacht door de rest van de klas. Het debat werd geleid door  Stijn. Hij was de voorzitter van de Derde Kamer. Hij had een echte houten voorzittershamer. Die hadden Maurice en Alice opgehaald bij hun opa Peter Koelewijn. Lars en Idar hebben het hele debat gefilmd. Het was een film van 18 minuten maar die hebben we ingekort naar ruim 3 minuten. Het filmpje en de argumenten zijn opgestuurd naar de redactie van de Derde Kamer. Wij hopen binnenkort bericht te krijgen. Lars, bedankt voor het monteren van het leuke filmpje. 

Na noot: Helaas hebben we niet gewonnen maar we hebben een gewoon een heel leuk project gedaan met elkaar........ 

   

   

   

   

      


_______________________________________________________________________________________________________________

 
 

In groep 8 zijn we in de week van Prinsjesdag begonnen met het project: De Derde Kamer!  De Derde Kamer der Staten- Generaal is een interactief lesprogramma over politiek. Met behulp van een handboek en een debat leren de kinderen hoe de parlementaire democratie werkt in Nederland. Wat doen de Eerste en tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? Wie is de baas van Nederland? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Handboek politiek. Alle kinderen hebben een Handboek Politiek gekregen. Om het opdrachtenboekje zit een wikkel in de kleuren roze, groen of blauw. De kleur van de wikkel bepaalt in welke fractie het kind zit. Op de website www.derdekamer.nl staat veel informatie. Alle kinderen hebben op de chromebooks aan de hand van de informatie opdrachten gemaakt. Ook keken we per thema naar een filmpje. Het eerste thema van het lesprogramma stond in het teken van Prinsjesdag. Deze dag is altijd op de derde dinsdag van september. Een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, want het betekent het begin van het nieuwe parlementaire jaar. Koning Willem-Alexander komt dit keer in de Glazen Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor namens de regering. Het tweede thema ging over het Parlement. Het derde thema over Stemmen en het vierde thema: Grondwet gaan we nog behandelen. Naast informatie opdoen is het ook leerzaam voor de kinderen omdat ze zelf in debat gaan. De klas is in drie groepen verdeeld (blauw, groen en roze)  en alle drie de groepen hebben een stelling bedacht waarover ze in debat gaan. De voorzitters van de groepen zijn Johan, Nadine en Benjamin.

Stelling 1: Werklozen mogen in de zorg werken
Stelling 2: Stop dierenmishandeling
Stelling 3: Cyberpesten hoort niet

De eerste proefdebatten zitten er op. Het is geweldig mooi om te zien en te horen hoe kinderen al zo goed nadenken over vraagstukken. Ook denken ze goed na wat een tegenstander zou kunnen zeggen en daar moet je wel een antwoord op hebben........ Daar komt bij dat we ons aan regels moeten houden: respecteer elkaars mening, laat elkaar uitspreken, bedenk echte argumenten, luister naar de voorzitter (juf), ga staan als je iets wilt zeggen. Er zitten in onze klas al een paar potentiële kandidaten voor de gemeenteraad.......! Uiteindelijk hebben we als klas een winnende stelling gekozen: een stelling waar ze in Den Haag hopelijk 'gevoelig" voor zijn...... ! Wij gaan namelijk van het slotdebat een verslag maken (Lars gaat het filmen) en dat verslag sturen we op naar de redactie van de Derde Kamer. Wie weet winnen we een dagje Den Haag. Met twee andere scholen gaan we dan in debat en krijgen we een rondleiding in de Eerste en tweede Kamer..... Wordt vervolgd..........

   
 
<< Terug>>