Groep 7
Jolanda Koelewijn, Peronne vanTwillert, 

                                                                                                                      September 2017
Beste ouders van groep 7,  
 
Met deze brief willen wij jullie laten weten, dat de leerlingen van groep 7 een boekpresentatie moeten gaan houden voor de groep. Hiervoor krijgen ze ook beoordeling.
 
Wat is het doel van een boekenpresentatie:
 1. De andere kinderen te interesseren voor het gekozen boek
 2. Het kind zelf laten wennen aan het spreken voor een groep.
 
Hoe werkt een boekpresentatie?
Bij een boekenpresentatie kiest uw kind:
 • Een goed kinderboek uit de bibliotheek, of als hij/zij thuis een goed boek heeft mag dit ook. ( Een boek dat hem/haar aanspreekt)
 • Dit moet een boek uit de B-categorie (bibliotheek) zijn. (voor kinderen met dyslexieverklaring, zijn er speciale boeken in de bibliotheek te vinden, deze zijn natuurlijk ook toegestaan)
 • Hij/zij leest het boek thuis. Eventueel ook op school.
 • Hierna gaat uw kind dit boek presenteren (met een PowerPoint op het digibord) aan de groep.
 • Voor de presentatie krijgt uw kind een formulier mee, hier staat op geschreven wat uw kind over het boek moet vertellen. (dit krijgt uw kind van ons mee naar huis)
 • Ook maakt uw kind thuis een PowerPoint presentatie over het boek.
 • Het presenteren van het boek mag maximaal 10 minuten duren. 
  Nu begint het belangrijkste: het oefenen! Laat uw kind thuis, datgene wat hij over het boek wil vertellen, hardop oefenen. Ook de gedeelten die hij/zij wil voorlezen uit het boek. Probeer te stimuleren dat het luid en duidelijk is en natuurlijk mooi op toon!
   
  Hieronder staan de punten waar wij bij de beoordeling allemaal op letten:
 • Voorbereiding boekbespreking
 • Informatie over de schrijver
 • Samenvatting boek (waar, wanneer, wie/wat is belangrijk)
 • Eigen mening
 • Voorlezen uit het boek
 • Uitvoering van de boekbespreking
 • Vragen stellen/beantwoorden
 • Klaar binnen de afgesproken tijd (10 minuten) 
   
  De presentaties willen wij begin oktober  laten beginnen, zo hebben de kinderen nog even de tijd om na te denken welk boek ze kiezen en natuurlijk om te lezen.
  In de klas komt een lijst te hangen waarop zij zich kunnen inschrijven, per week willen wij 2 kinderen laten presenteren.
   
  Heeft u nog vragen, laat ons dit dan weten.
   
  Alvast bedankt voor de medewerking!
  Juf Jolanda en juf Péronne


Hieronder het leerlingformulier:

Afbeeldingsresultaten voor lezen
 
Boekpresentatie groep 7
                                                                                                                 
     
                
 
 
1. Titel, auteur (schrijver/schrijfster), illustrator, uitgeverij.     
Wat verwachtte je van de titel? Is die verwachting ook uitgekomen?
Heeft deze auteur nog meer boeken geschreven? Welke?
Wat weet je nog meer over de auteur te vertellen? (kun je vinden op internet)
 
2. Serie?
Als het boek uit een serie is, vertel dan iets over de rest van de boeken. Als het
boek een vervolg is, vertel dan iets over het vorige boek.
 
3. Hoofdpersoon.
Vertel wat over de hoofdpersoon. Wat voor iemand is het (karakter)?
Vertel ook wat over de andere belangrijke personen.
 
4. Tijd en plaats.
Niet alleen de tijd waarin het verhaal zich afspeelt is belangrijk, maar ook wáár het
zich afspeelt is van belang. Is het in de stad, op het land, in Nederland, in het
buitenland, in de bergen, in de woestijn, of….
 
5. Genre.
Wat voor een verhaal is het? Enkele mogelijkheden kunnen zijn: Science Fiction, sprookje, reisverhaal, levensbeschrijving, historisch verhaal, avonturenboek, detective.
 
6. Illustraties (tekeningen).
Vertel iets over de illustraties.
Storen de tekeningen bij het lezen of vind je ze net fijn? Waarom?
Passen de tekeningen bij het verhaal? (Laat eventueel één plaatje zien)
 
7. Samenvatting  (waar, wanneer, wie/wat is belangrijk)
Vertel in het kort waar het boek over gaat.
Hou het spannend; verklap NOOIT hoe het boek afloopt!
 
8. Voorlezen.
Lees een paar korte stukjes voor uit het boek. Kies je mooiste, leukste, grappigste, spannendste of zieligste stuk...  (niet meer dan 2 korte stukjes)
 
 
9. Beoordeling van het boek
Vertel wat je van het boek vindt en waarom je dat vindt. Dus niet alleen maar: ‘leuk’…!!
Denk bijvoorbeeld aan: spannend, eng, droevig, grappig, moeilijk, gemakkelijk, saai, flauw, ernstig, emotioneel, interessant… enzovoort, omdat………(jouw argument waarom je dit vindt)
 
10. Vragen stellen/beantwoorden
Jij stelt 3 vragen aan de klas over wat je net verteld hebt. Daarna mogen je klasgenoten vragen stellen.
 
11. PowerPoint
Als je de presentatie van je boek af hebt, maak je een PowerPoint presentatie.
Zoek plaatjes,  foto’s van het boek, de auteur, illustrator, enz.
Zet je presentatie in sleutelwoorden op PowerPoint, doe dit dan in dezelfde volgorde als je presentatie. (handig heb je zelf een spiekbriefje)

De presentatie mail je naar beide juffen! (het emailadres staat op het formulier dat uw kind mee naar huis heeft genomen)
 

 
 
TIPS:
 • Vertel, lees niet voor (alleen als het écht nodig is)!
 • Gebruik geen woorden die je zelf niet begrijpt.
 • Maak een spiekbriefje met sleutelwoorden per onderdeel. Zet deze woorden ook in je PowerPointpresentatie.
 • Maak je boekbespreking (inclusief voorlezen) niet langer dan 10 minuten!
 • Spring niet van de hak op de tak. Waarschijnlijk kun je het beste de volgorde van dit blad aanhouden.
 • Leg papiertjes of paperclips bij de bladzijden die je voor wilt lezen.
 • Oefen eerst thuis voor je familie. Controleer niet alleen of het goed gaat, maar ook de tijdsduur.
 • Probeer ook mooi op toon te lezen en te vertellen.
 • Heb je nog vragen, stel ze dan gerust, maar wel op tijd!                       
  Succes!!!!!!Afbeeldingsresultaten voor lezen
<< Terug>>