Groep 6
Erik van der Laan, Mirjam Bos, 

Woensdag 31 mei 2017
Vorige week hebben we het met de Bijbelverhalen gehad over Hemelvaart en Pinksteren. De Here Jezus ging naar de hemel en werd als een koning ontvangen. Vanuit de hemel zorgt hij voor ons en hij liet ons niet alleen. Door de Heilige Geest woont Hij zelfs in onze harten en geeft ons geloof. Wat een geweldig gebeuren. Iets waar we elke dag weer verbaasd en dankbaar over mogen zijn. Deze week worden er gelijkenissen verteld die gaan over de wederkomst van de Here Jezus met het beeld van de grote Bruiloft en volgende week vertellen we over een aantal gebeurtenissen zo vlak na Pinksteren vanuit Handelingen.

De meivakantie is alweer een paar weken voorbij en we gaan de laatste periode in tot de zomervakantie. Het gaat heel goed in de klas. We werken hard en er is een fijne sfeer. Na de vakantie hebben de kinderen weer nieuwe plekken gekregen en zitten ze in groepjes van 4. Dat gaat ook heel goed. Zo is er ook meer mogelijkheid om samen te werken met elkaar. Dat samenwerken hebben de kinderen ook geoefend met het maken van hun werkstuk. Dat is soms nog best lastig al dat plannen en taken verdelen. Maar ook hoe werk je in Word en wat moet er dan allemaal in staan in zo’n werkstuk? Daar hebben we natuurlijk in de klas over gesproken en daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. En was zag het er allemaal goed uit. Hele verschillende onderwerpen! En nu zijn de spreekbeurten in volle gang. We zijn bijna aan het eind. Ook dat voor de eerste keer. Best spannend om voor de klas te vertellen en dat iedereen dan naar jou luistert. Maar hoe meer we dat doen, hoe beter het zal gaan. Wat ik tot nu toe van de presentaties (Powerpoint) op het bord heb gezien was ook heel goed. Teksten, plaatjes, opmaak en zelfs filmpjes die erin gezet werden. Heel knap hoor! Zo leren we ook van elkaar hoe we bepaalde dingen in een presentatie moeten zetten.

Vrijdag 19 mei was de sportdag. Wat fijn dat het door kon gaan en dat het droog is gebleven. Ik wil graag alle ouders bedanken die op deze dag hebben geholpen. Zonder jullie kunnen we een sportdag niet mogelijk maken. Helaas geen prijzen voor groep 6, maar wel een heel groot compliment voor de goede samenwerking van deze kinderen. Ook de spelleiders viel het op dat de kinderen lekker sportief met elkaar bezig waren. Dat verdient eigenlijk ook wel een prijsje. We zijn met de hele school 1e geworden en daar hebben we lekker van genoten met een feestje op het plein en een lekker ijsje.

Vorige week dinsdag hadden we een dijkles bij het stoomgemaal. De kinderen gingen in groepjes uiteen om vragen te beantwoorden over de dijk, het meer enz. Het moest allemaal goed onderzocht en bekeken worden en ze kregen dan ook een diploma uitgereikt als dijkwacht. We kregen ook nog een korte uitleg over het stoomgemaal en mochten die van dichtbij bewonderen. Een leuke, leerzame middag met de wind in de rug heen en terug met behoorlijk wind tegen.

De afgelopen weken hebben we niet zoveel aandacht besteed aan de Kanjertraining. Gistermiddag  hebben we een hoofdstuk afgerond waarin het ging over vertellen en vragen. Stel een vlindervraag of een molvraag? Vlindervraag dan stel je vragen waarbij je wat van de hak op de tak springt en bij molvragen ga je wat dieper doorvragen ( waarom?, wat? ) Het volgende onderwerp is Luisteren en samenwerken.

De komende weken staan in het teken van het afronden van hoofdstukken uit de boeken/ werkboeken. Er komen nog wat toetsen aan. O.a ook Cito toetsen voor Rekenen, Spelling en DMT. Daar beginnen we vanaf maandag 12 juni mee.

Tot zover het nieuws uit groep 6
Hartelijke groet juf Mirjam en meester Erik
 


Woensdag 29 maart 2017
Vorige week hebben we het project over "Het Dierenrijk"   afgesloten met een gezellige open avond. Wat waren er veel ouders en andere belangstellenden op afgekomen. Heel fijn om te zien. In groep 6 werkten we over de krokodil. Wat een prachtige dingen hebben we erbij gemaakt. De foto`s van de kinderen in de bootjes blijven nog even hangen.
Deze week zijn we verder gegaan met ons gewone programma.
-Met Levend Water wordt al een aantal weken verteld over de tijd dat Jezus op aarde was.  Deze week o..a de gelijkenis over de verloren zoon. De vertellingen geven  vaak aanleiding tot een goed gesprek. We mogen zo leren wie de Here jezus ook voor ons wil zijn. Volgende week gaan we vertellen over Goede Vrijdag en Pasen.
-Met rekenen leren we regelmatig weer nieuwe dingen: optellen/aftrekken onder elkaar, breuken en kommagetallen,   liters, kilometers, hectometers, centiliters  enz.  Heel leuk
-Met taal hebben we geerd over verleden en tegenwoordige tijd, zinsdelen.
-Bij geschiedenis zijn we aangeland in de Middeleeuwen met o.a. de Vikingen, kastelen en deze week over een nieuwe godsdienst nl. de Islam.
-Volgende week hoop ik weer verder te gaan met de Kanjertraining.

Woensdag 21 december 2016
Vanadaag de korste dag/langste nacht!  De dagen worden weer langer. In deze wat donkere tijd mogen we kerstfeest vieren.  Gods Zoon komt als mens naar deze wereld om te redden, verlossen en mens en kind het echte geluk te brengen. We hopen en bidden dat veel mensen het kerstevangelie mogen horen en aannemen.
De afgelopen 2 weken hebben we het ook mogen vertellen aan de kinderen. Een bekend verhaal maar wat kun je je vaak nog verwonderen over wat er allemaal gebeurde en hoe het gebeurde. Een oude vrouw die een kind krijgt, een ongetrouwde vrouw die de moeder van de Messias mag worden, een keizer die er voor zorgt dat Jozef en Maria in Bethlehem terchtkomen, de eersten  die het Grote nieuws te horen , zijn gewone mensen, herders en uit een ver land komen geleerden die het nieuws via een ster te horen krijgen. Mooi om dat met de kinderen te delen en er over door te praten.

De dagelijkse dingen die verder passeren zijn het rekenen-, taal-, spelling - en leesonderwijs. De kinderen doen hun best en het lukt allemaal vrij aardig. Met de leerstof zitten we al ongeveer op de helft. U kunt de resultaten in Parnassys zien.

Met de Kanjertraing zijn we bezig geweest met "Iets aardig zeggen" en "Gevoelens .... wat zijn dat? ""
We oefenen  onszelf  in het  voorstellen voor de klas en zeggen aardige dingen over de ander maar ook over jezelf !!!. We vertrouwen elkaar dus durven we elkaar ook op te laten tillen. De jongens en daarna de meisjes mochten de meester van de grond optillen want hij vertrouwde zich helemaal aan hen toe en zij gaven aan dat ze te vertrouwen zijn en hem niet zouden laten vallen. Gelukkig is de meester ook niet al te zwaar.
Wat zijn er veel soorten gevoelens. In het boek stond een lijstje van 52 , sommige lijken natuurlijk wat op elkaar: gelukkig , blij, alleen, droevig, opgefokt, jaloers, opgelucht enz.
Volgende keer hebben we over : gevoelens raden

Afgelopen dinsdag waren we aanwezig bij de TV-opnames van dr. Snugger. Heel leuk om mee te maken. De leerkrachten mochten even in de studio kijken en konden het verder volgen via een scherm in de foyer. We zijn benieuwd hoe het wordt uitgezonden.
Tot zover weer even.
Iedereen, fijne, betekenisvolle feestdagen en een gezegend 2017 toegewenst
meester Erik


Kanjertraining
We zijn na de zomervakantie verder gegaan met de Kanjertraining.
De bekende afspraken gingen we eerst bij langs:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand blijft zielig
Deze zijn op een poster zichtbaar in de klas.
De 4 petjes ( wit, zwart, rood en geel ) gingen we uitspelen in de klas. brutaal, lacherig, angstig en met durf.
Wat ook een mooie oefening was om na te gaan: Hoe zie ik mezelf en hoe zien de kinderen in de klas mij?
Daarvoor deden we opdrachtjes in het werkboek.
De laatste keer dat we bezig waren, leerden we hoe ons voorstellen voor de groep.
We moesten eerst bij iedereen in de ogen kijken om te zien welk kleur ogen iemand had.
Hoe leer je duidelijk spreken?  De kinderen mochten fluisterend, hard , schreeuwend antwoord geven op de vragen die ik stelde.

Hoe stel je je nu voor ?
Je zegt 3 dingen ( In zinnen)
1. Hoe je heet  ( Mijn naam is....
2. Hoe oud je bent
3. Welke kleur je mooi vindt

Hoe?
-sta stevig, met je voeten iets uit elkaar;
-sta rechtop
-laat je handen in elkaar rusten
-kijk bij elke zin naar iemand anders ( kijk dus 3 kinderen aan)
-spreek duidelijk

De meester deed het eerst voor en daarna mocht iedereen.
Heel fijn om dit allemaal te doen.
Het is de bedoeling de ouders een keer uit te nodigen om een kanjerles bij te wonen.
U hoort daar nog over

groet, meester Erik


Project van Kunst Centraal: 'Plaatselijke figuren' over portretfotografie.

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan een project van Kunst Centraal over portretfotografie. We hebben gekeken hoe er foto’s vroeger genomen werden en hoe dat nu wordt gedaan. Hoe staan de mensen erop en wat dragen ze? En hoe ziet bijvoorbeeld de omgeving eruit. We kwamen er als vrij snel achter dat het vroeger echt heel anders ging dan nu. Vrijdagmiddag kregen we bezoek van een fotografe. Joëlle de Vries kwam in de klas en vertelde over haar eigen werk en waar je op moet letten als je portretfoto’s gaat maken. Daarna ging ze met groepjes kinderen aan de slag om portretfoto’s te maken. De kinderen mochten meedenken over de omgeving, hoe ze gingen staan of zitten en ze mochten nog meer leuke ideeën inbrengen. Deze groepjes waren geselecteerd op wat ze allemaal leuk vonden om te doen. Zo hadden we een groepje voetballers, de tekenaars, de vissers, de zwemmers en de bakkers. De kinderen hadden allerlei spulletjes meegenomen naar school die ze konden gebruiken bij het groepsportret. Er was ook telkens een assistent bij. Een leerling die van het gebeuren foto's mocht maken. Joëlle vond dat de kinderen zich goed hadden voorbereid, goede ideeën hadden en heel goed samenwerkten. Ze waren er dan ook erg enthousiast over. Het was ook erg leuk. De kinderen hebben ervan genoten.
 
Hieronder wat foto’s van het werken met de groepjes. De foto’s die de fotograaf heeft gemaakt krijgen we binnenkort te zien. Nog even geduld dus.31 augustus 2016

De kop is er af. Vorige week maandag mochten we het schooljaar beginnen. Het werd een regenachtige start maar daarna hebben we veel kunnen genieten van het prachtige weer met vrijdagmiddag een heerlijk waterfeest.

De Bijbelverhalen uit Levend Water gaan deze weken over Samuël, Saul en David. We leren er elke week ook een tekst bij en uiteraard het lied van de week.

Met rekenen hebben we al ontdekt dat het goed kennen van de tafels heel belangrijk is bij de sommen die we nu leren/oefenen. Als je moet uitrekenen 6x80 en 4x75 is het heel handig als je direct weet wat 6x8 en 4x7 is. Nu zien we kinderen eerst de tafel opzeggen/opschrijven voor het antwoord.
De antwoorden moeten er eigenlijk direct uitfloepen. Een dringend advies: "Graag ook thuis oefenen". 

Vorig jaar zijn we gestart met de nieuwe methode voor taal en spelling. De manier van werken is bij de kinderen bekend en het is een leuke methode waarbij ze veel leren.
Met taal leren we wat argumenten, feiten meningen zijn. Voegwoorden , een brief schrijven en binnenkort de herhaling van zelfst. nmw, lidwoorden, telwoorden.

In natuniek gaat het over gezond eten, bewegen en met geschiedenis over de tijd van mammoetjagers en de eerste boeren in ons land.
Volgende week hopen we met de Kanjertraining te starten.

De eerste jarige is Wouter en dat is vandaag. De kinderen hebben allemaal een prachtige taart van papier gemaakt met een foto van hen erop. Dat is de verjaardagskalender voor dit jaar.

Morgen schoolreisje en daar hebben we zin in .

Hartelijke groet
Mirjam Bos
Erik van der Laan
<< Terug>>